Tag Archives: undangan pernikahan

Contoh-Contoh Kalimat Undangan Pernikahan Bahasa Sunda

Kepikiran untuk membuat undangan pernikahan bahasa sunda? Biasanya, orang Sunda akan melangsungkan acara pernikahan dengan budaya Sunda, termasuk melakukan serangkaian upacara adat Sunda. Tetap melestarikan budaya Sunda dalam pernikahan adalah hal penting yang harus dilakukan.

Tidak hanya dengan melakukan upacara adat, tetapi mengusung undangan pernikahan bahasa sunda juga merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan nilai budaya tersebut. Berikut ini kami bintoro-craft.net memberikan beberapa contoh kalimat undangan pernikahan bahasa sunda yang dapat ditiru untuk membuat kartu undangan.

undangan pernikahan bahasa sunda untuk di wilayah jawa barat sendiri memang lazim di temui, selain lebih sopan, ini juga akan melestarikan budaya dan adat kita sebagai orang Indonesia yang memang beragam bahasanya. Perhatikan kalimat-kalimat berikut, siapa tahu bisa untuk anda buat contoh undangan anda nanti.

undangan pernikahan bahasa sunda & indonesia

undangan pernikahan bahasa sunda & indonesia

Contoh 1 Kalimat Undangan Pernikahan Bahasa Sunda

Uleman

Lulu Mardya, S.Psi

(putrina Bapa Agus Mulya sareng Ibu Hasanah Nur)

&

Febru Rizkiana

(putrana Bapa Yayat Salehah sareng Ibu Iis Masturoh)

Kairing ati nu wengi ngentringan jangji nu pasini, binarung geusan nyangreudkeun pasini ati. Ninggang mangsa nu utama geusan mungkas lalagasan. Beber layar ngeumbing jangkar seja ngambah sagara rumah tanggana pun anak, anu Insya Allah maksud ngadahup dina:

Dinten / ping: Rebo, 09 Mei 2018

Waktos: 11.00 – 16.00 WIB

Kalayan tempat: Jl. Olahraga No. 7 RT01/RW01, Majalengka

Sesah ngangkit ngarakit panggurit, sesah ngareka ungkara rumpaka, geusan ngahaturkeun sewu nuhun laksa keti kabingahan, ku kersa Bapa/Ibu/Saderek sumping ngawurkeun andum pangestu, nebarkeun laksa pangdu’a ka panganten sakalih. Mugia ginulur rahayu, rahmat salamet disarengan ku ridona nu Maha Agung. Aamiin.

Wassalmu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kulawarga Lulu & Febru

Contoh 2 Kalimat Undangan Pernikahan Bahasa Sunda

Assalmu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bilih Gusti Allah angganjar wilujeng ing samudayanipun, kita badhe gadhah niat ningkahaken yoga kita ingkang nami:

Iin Indarsih, S.Ked

(Putrinipun Bapak Solihin Madun lan Ibu Aminah Masyitoh)

Pikantuk

Muhammad Ramadhan, S.Ked

(Putranipun Bapak Muhammad Rizki lan Ibu Elin Munawaroh)

Lumadi hing dinten Salasa kaping 01 Mei 2018

Wekdal tabuh kaping 19.00 – 21.00 WIB

Hotel Horison, Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 121 Bandung 40264

Akad nikah InsyaAllah rinakit wonten hing dinten lan papan sami wekdal tabuh kaping 15.00 WIB

Wassalmu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Membuat kalimat untuk undangan pernikahan bahasa sunda tidaklah sulit jika Anda mengerti bahasa sunda. Masih banyak lagi rangkaian kalimat yang bisa Anda susun untuk membuat undangan ini. Gunakan bahasa sunda yang halus dan sopan saat Anda membuatnya ya!

Comments Off on Contoh-Contoh Kalimat Undangan Pernikahan Bahasa Sunda

Filed under souvenir pernikahan